Welkom

Welkom op mijn website „Mindmappen met kleuters“.

‘Een mindmap is een visueel diagram wat gebruikt wordt om informatie vast te leggen en te organiseren op een manier die past bij hoe onze hersenen van nature werken’ (citaat Tony Buzan). Het ligt misschien niet direct voor de hand, maar ook voor kleuters zijn er voldoende mogelijkheden om ze van mindmapping te laten profiteren. Deze website is bedoeld om u te inspireren. 'Mindmappen, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen!' is mijn motto.

Het structureren van de informatie waarbij het verwoorden, redeneren en beargumenteren door leerlingen een belangrijke rol speelt, maakt dat leerlingen de informatie beter begrijpen en onthouden. Naar mijn idee is een opvallende positieve tendens in toetsresultaten hiervan een direct gevolg. Met name op het onderdeel 'kritisch luisteren' van de toets 'CITO Taal voor kleuters' worden beduidend hogere scores behaald sinds ik de mindmapdidactiek structureel inzet in mijn onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Mindmappen met kleuters en bevestiging van genoemde bevindingen is mijn grootste wens.

Als je kinderen iets leert, vind ik dat je dat ook goed moet doen. Daarom heb ik zelf mindmaptrainingen gevolgd en leer ik de kinderen ook volgens principes van mindmapgoeroe Tony Buzan te mindmappen. Ik heb een periode het kleuteronderwijs het Nederlands Mindmapforum vertegenwoordigd. In die setting heb ik al eens het genoegen gehad om, samen met de andere leden van deze groep, o.l.v. Tony Buzan een dag te brainstormen over de mogelijkheden van mindmapping in het onderwijs. Helaas is deze groep niet meer actief.

Door het publiceren in onderwijstijdschriften en het geven van workshops 'Mindmappen met kleuters' voor het Kennisbureau van Comperio en tijdens de Inspiratiedagen van Kleuteruniversiteit wil ik collega's graag inspireren. Ik krijg veel positieve reacties van leerkrachten die na het volgen van een workshop enthousiast geworden zijn en graag in hun onderwijspraktijk willen starten met deze didactiek. 

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie op mijn website!

Rianne Hofma